รับพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับองค์กรของท่านก้าวทันยุค 4.0

เรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มามากกว่า 10 ปี ที่จะให้คำแนะนำและช่วยให้ธุรกิจของท่านให้ สะดวก รวดเร็ว มากยิ่นขึ้น

บริการของเรา

แต่ละคนเกิดมามีความสามารถที่แตกต่างกัน เราควรทำงานที่เราถนัดและแยกงานที่เราไม่ถนัดให้คนอื่นทำ เพื่อความรวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี บริการที่เราถนัดและทำมาตลอดคือ...

รับออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

รับให้คำปรึกษาปัญหาในองค์กรของท่าน จากนั้นเราจะเสนอแนวทางเพื่อให้องค์กรของท่านลดปัญหา เกิดความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และก้าวทันเทคโนโลยี

รับทำเว็บไซต์

รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้คำปรึกษา ประเมินราคาก่อนเริ่มทำ ออกแบบให้มีความทันสมัยน่าใช้

ทำ SEO ติดหน้า 1 google

รับโฆษณาและทำให้ติดหน้า 1 google แบบติดนาน ค้นหาแล้วเจอในหน้าแรก เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรของท่านง่ายขึ้น

เว็บโฮสติ้งและโดเมนเนม

บริการให้เช่าเว็บโฮสติ้ง (พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์) และจดโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) ชำระค่าบริการเป็นรายปี หรือรายเดือน

อบรมการเขียนโปรแกรม

บริการอบรมเขียนเว็บไซต์หรือเขียนโปรแกรมนอกสถานที่ สำหรับบุคลากรภายในองค์กรของท่าน เพื่อให้บุคลากรมีความดูด้าน IT และการพัฒนาโปรแกมในผ่ายของตน

ภาษาและเทคโนโลยีที่เราใช้

แทคโนโลยีแต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกัน ในการทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งๆ ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และต้องใช้หลายเทคโนโลยีประกอบกันขึ้นเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เราถนัดมีดังนี้

กระบวนการทำงาน

สอบถามและประเมินราคา

สอบถามปัญหาหรือความต้องการของระบบที่จะพัฒนา จากนั้นเราะจะประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาให้ ซื่อท่านต้องชำระเงินก่อน 50% ถึงจะสามารถเริ่มงานได้

ดำเนินการ

ดำเนินการออกแบบว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนเพื่อสิ่งให้ท่านยืนยัน จากนั้นค่อยลงมือเขียนโค้ดในในระบบที่วางไว้ ระหว่างนี้ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

ส่งมอบงาน

เมื่องานเสร็จทั้งหมดแล้ว งานให้ท่าน หากท่านต้องการปรับส่วนไหนสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในขอบเขตเดิมที่ได้คุยกันไว้ ก่อนเริ่มพัฒนา

ทีมงานของเรา

ทีมงานมีความมุ่งมันที่จะพัฒนาเว็บไซต์ ระบบงาน และแอปพลิเคชัน ให้ก้าวทันเทคโนโลยี

อาทิตย์ มะณีศรี

นักพัฒนา & ผู้ก่อตั้ง

อัญชลี แหวนวิเศษ

การตลาด & ผู้ร่วมก่อตั้ง

สุภาภรณ์ สุยะทา

การตลาด & ผู้ร่วมก่อตั้ง

ผศ.ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ

ที่ปรึกษา

ธมณ ธีระศรานนท์

การตลาด&ที่ปรึกษา

ประภาวรินทร์ ระภักดี

การตลาด

บทความ

บทความความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเกี่ยวกับภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกาาและพัฒนาในขันสูงต่อไป

What is ICO Pre sale.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus fugiat at vitae, ratione sapiente repellat.

How to get affiliate bouns

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus fugiat at vitae, ratione sapiente repellat.

When token sale starts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus fugiat at vitae, ratione sapiente repellat.